MR - Informatie

Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Door middel van Verkiezingen bepalen we wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. Het bevoegd gezag stelt een medezeggenschapsreglement op. Hierin staat hoe de verkiezingen plaatsvinden.

 

Samenstelling medezeggenschapsraad

De deelraad MR so en vso Widdonckschool Weert bestaat uit:

Voorzitter en personeelsvertegenwoordiging so - Janneke van Dijk

Oudervertegenwoordiging so - D. Tillemans

Secretaris en personeelsvertegenwoordiging vso - Nick Wijnhoven

Oudervertegenwoordiging vso - R. Ickenroth

Personeelsvertegenwoordiging OOP so en vso - Inge Keulen

 


Widdonckschool Weert

Beatrixlaan 3B
6006 AH Weert

Tel. 0495 453399

E-mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl