Taken medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. De leiding van de school moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad.

 

De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan de leiding van de school. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

 

De medezeggenschapsraad heeft zowel instemmingsrecht als adviesrecht. Via de nieuwsbrief brengt de voorzitter van de medezeggenschapsraad ouders op de hoogte van de activiteiten van de MR.

 


Widdonckschool Weert

Beatrixlaan 3B
6006 AH Weert

Tel. 0495 453399

E-mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl