Bestendiging en nazorg

Widdonckschool Weert volgt de leerlingen die uitstromen naar een vervolgschool gedurende twee jaar na uitschrijving. Dit heeft te maken met de wettelijke kaders (Wet Kwaliteit Speciaal Onderwijs) waaraan we moeten voldoen, maar ook met onze eigen wens om te weten of de leerling op een passende vervolgschool terecht is gekomen, hoe het met de leerling gaat en of eventuele nazorg of begeleiding gewenst is.

 

De afgelopen jaren informeerden we telefonisch naar deze bestendigingsvragen over onze uitgestroomde leerlingen. Om dit proces van bestendiging te vereenvoudigen hebben we de bestendigingsmonitor Attrack in gebruik genomen die met de andere Aloysius scholen is ontwikkeld.

 

De monitor Attrack zorgt voor een uniforme werkwijze. De vervolgschool of de vervolgbestemming (dit kan ook een werkgever zijn) ontvangt een mailbericht - 2 maanden, 9 maanden en 24 maanden na uitstroom - met het verzoek om informatie te geven over de leerling door middel van een digitaal formulier.

 

Uit de retour ontvangen formulieren kunnen we afleiden of er sprake is van een bestendigde plaatsing (verblijf de leerling nog op de plek naar waar hij/zij is uitgestroomd). Wij krijgen een beeld of onze oud-leerlingen (nog) op de juiste plek zitten, ons schooladvies passend is geweest en de leerlingen op het verwachte niveau blijven functioneren.

 

De analyse van de bestendigingsgegevens zegt iets over ons onderwijs- en begeleidingsaanbod. Het kan ons onderwijsaanbod bevestigen of leiden tot aanpassing. Voorts geeft het richting aan eventuele nazorg.

 


Widdonckschool Weert

Beatrixlaan 3B
6006 AH Weert

Tel. 0495 230200

Tel. 088 134 9827

E-mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl