Bestendiging en nazorg

so en vso Widdonckschool Weert volgt de leerlingen die uitstromen naar een vervolgschool gedurende twee jaar na uitschrijving. Dit heeft te maken met de wettelijke kaders (Wet Kwaliteit Speciaal Onderwijs) waaraan we moeten voldoen, maar ook met onze eigen wens om te weten of de leerling op een passende vervolgschool terecht is gekomen, hoe het met de leerling gaat en of eventuele nazorg of begeleiding gewenst is.