Klachtenregeling

Ben je het niet eens met de gang van zaken op school of heb je een klacht over nalatigheid? Maakt dit bespreekbaar met de leerkracht of mentor. Lost een gesprek niets op, dan kun je terecht bij de locatiedirecteur of sectordirecteur. Geen resultaat. Dan kun je schriftelijk een klacht indienen bij het schoolbestuur of neem contact op met een van onze vertrouwenspersonen.

 

Ben je ontevreden over de afhandeling van je klacht, dan kun je terecht bij verschillende personen: de contactpersoon, vertrouwenspersoon en aandachtsfunctionaris. Wát er ook aan de hand is: wij nemen je serieus.

 

Vertrouwenspersoon

 

Klik hier voor de folder sociale veiligheid en klachtenregeling.

 


Widdonckschool Weert

Beatrixlaan 3B
6006 AH Weert

Tel. 0495 230200

Tel. 088 134 9827

E-mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl