Klachtenregeling

Soms gebeurt er iets op school waar ouders of leerlingen het niet mee eens zijn. Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen voorkomen. Denk hierbij aan pesten, agressie, seksuele intimidatie, geweld, racisme of discriminatie. Als er ‘iets’ is, bieden onze leerkrachten een luisterend oor. Ook oud-leerlingen die ongewenste omgangsvormen hebben ervaren nodigen wij uit om hun verhaal met ons te delen.

Ben je het niet eens met de gang van zaken op school of heb je een klacht over nalatigheid? Maakt dit bespreekbaar met de leerkracht of mentor. Lost een gesprek niets op, dan kun je terecht bij de locatiedirecteur of sectordirecteur. Geen resultaat. Dan kun je schriftelijk een klacht indienen bij het schoolbestuur of neem contact op met een van onze vertrouwenspersonen.

 

Ben je ontevreden over de afhandeling van je klacht, dan kun je terecht bij verschillende personen: de contactpersoon, vertrouwenspersoon en aandachtsfunctionaris. Wát er ook aan de hand is: wij nemen je serieus.