Klachtenregeling

Ben je het niet eens met de gang van zaken op school of heb je een klacht over nalatigheid? Maakt dit bespreekbaar met de leerkracht of mentor. Lost een gesprek niets op, dan kun je terecht bij de locatiedirecteur of sectordirecteur. Geen resultaat. Dan kun je schriftelijk een klacht indienen bij het schoolbestuur of neem contact op met een van onze vertrouwenspersonen. Meer informatie:

 

Vertrouwenspersoon
Download de folder

Widdonckschool Weert

Beatrixlaan 3B
6006 AH Weert

Tel. 0495 23 02 00

E.mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl