Onze missie

Wij bereiden kinderen en jongeren voor op hun toekomstige plaats in onze samenleving. so en vso Widdonckschool Weert is er voor leerlingen van 4 tot 20 jaar die gedragsproblemen, psychiatrische problemen en/of leerproblemen ervaren. Wij richten ons tevens op de ouders van onze leerlingen en de partners in de jeugdhulpverlening.

 

Wij bieden onze leerlingen een passend ontwikkeling- en opbrengstgericht onderwijsprogramma. Dat doen wij in een leeromgeving die de ontwikkelingsmogelijkheden optimaal stimuleert en die leerlingen tot hun recht laat komen.

 

Wij stemmen onze werkwijze af met onze leerlingen, hun ouders en partners in het onderwijs en de jeugdhulpverlening. Ons aanbod is bovendien afgestemd op de leefwereld van onze leerlingen.

 

Onze kernwaarden
Scholen op de kaart