Aanmelden

Hoe verloopt de aanmelding voor Widdonckschool Weert?

 

Voor aanmelding bij onze school, is het nodig dat u uw kind éérst registreert via de website van de Aloysius Stichting.
Op deze website vult u het registratieformulier in. U geeft op het formulier de voorkeur aan voor onze school. Als u al een kennismakingsgesprek heeft gehad op onze school, dan kunt u dit ook aangeven. Is dat nog niet zo, dan nodigen wij u graag uit voor een persoonlijke kennismaking.

 

Is onze school de juiste plek voor uw kind, dan schrijft u hem of haar daadwerkelijk in bij onze school en is uw kind officieel aangemeld. Mocht tijdens het kennismakingsgesprek blijken dat uw kind tóch beter tot zijn recht komt op één van onze andere scholen, dan begeleiden wij u en uw kind natuurlijk naar de juiste onderwijsplek.

 

Waar stuurt u de aanmelding naar toe?

De aanmelding en de overige documenten kunnen worden opgestuurd naar:

Widdonckschool Weert

T.a.v.: Dhr. G. Lormans / mevr. F. Dings

Beatrixlaan 3b

6006AH Weert

 

Hoe gaat het verder?

De aanmelding wordt gecontroleerd op volledigheid en inhoud en de ouder(s)/verzorger(s) krijgen een ontvangstbevestiging. Eventueel ontbrekende gegevens worden in deze brief opnieuw opgevraagd.

Het dossier wordt beoordeeld door de Commissie van Begeleiding en een intake wordt gepland met ouder(s)/verzorger(s) en de leerling.

De Commissie van begeleiding bepaalt de startdatum of verwijzing naar de plaatsingslijst (als er geen plek is).

Over het plaatsingsadvies en mogelijke startdatum/verwijzing naar de plaatsingslijst worden ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd.

Als de leerling kan starten ontvangen ouder(s)/verzorger(s) en de leerling een uitnodiging voor een startgesprek met de mentor.

 

Vragen of informatie?

Voor verdere toelichting of informatie kunt u contact opnemen met mevrouw F. Dings (so) of de heer G. Lormans (vso).

 


Widdonckschool Weert

Beatrixlaan 3B
6006 AH Weert

Tel. 0495 453399

E.mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl

 

KEC Weert

Beatrixlaan 3
6006 AH Weert

Tel. 0495 230200