Goede school

 

Eind september 2023 kregen wij, het speciaal onderwijs (so), de waardering ‘Goed’ van de Onderwijsinspectie. Daar zijn wij natuurlijk trots op. De inspectie kijkt op scholen wat goed gaat, wat beter kan en wat misschien beter moet. Na het laatste bezoek aan onze school, kregen wij een Goed. Dat betekent dat wij béter scoren dan een mooie voldoende.

Groot compliment voor leerkrachten

De Onderwijsinspectie vindt de kwaliteit van de lessen “opvallend sterk”:

“Leraren slagen er goed in om de lessen ordelijk en doelgericht te laten plaatsvinden. Hun pedagogische aanpak is effectief en bevordert een positieve gedragsontwikkeling van de leerlingen. Ook stimuleren ze de leerlingen mede-eigenaar te zijn van hun ontwikkeldoelen.”
 

Wat viel de Onderwijsinspectie verder op?

  • het onderwijs dat wij leerlingen bieden sluit goed aan op wat zij nodig hebben voor hun vervolgstap en op meedoen in onze samenleving
  • we bieden een breed en passend onderwijsaanbod, voldoende onderwijsuren en goede zorg- en begeleiding
  • we bieden een rijke leeromgeving waarin leerlingen uitgenodigd worden om mee te praten in de leerlingenraad en over het leerlingenrapport en waarin zij hun inbreng hebben in ons activiteitenaanbod voor talentontwikkeling
  • directie en team zijn bevlogen en ambitieus omdat ze het onderwijs elke dag weer iets beter willen maken en de ontwikkelkansen van kinderen willen vergroten
  • we hebben een collegiale en professionele kwaliteitscultuur die gericht is op leren en verbeteren
  • teamleden zijn gemotiveerd omdat zij uitgenodigd worden om eigen initiatief te tonen en verantwoordelijkheid te nemen
  • teamleden die dat nodig hebben, krijgen voldoende ondersteuning
  • we kunnen onderwijsresultaten nog beter analyseren om onze onderwijskwaliteit nog gerichter te verbeteren
  • we kunnen de informatie in het ontwikkelingsperspectief beter en duidelijker opschrijven