Sociale veiligheid op onze school

Een veilige school is voorwaarde om fijn te kunnen leren of werken. Daarom bieden wij een warme, vertrouwde leeromgeving, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn. Wij maken duidelijke afspraken en bieden structuur en goede (onderwijs)zorg.

 

Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen voorkomen. Denk hierbij aan pesten, agressie, seksuele intimidatie, geweld, racisme of discriminatie. Als er ‘iets’ is, bieden onze leerkrachten een luisterend oor.

 

Coördinator sociale veiligheid

Krijg je op onze school te maken met ongewenst gedrag? Ga dan in gesprek met (bijvoorbeeld) de leerkracht of schooldirecteur. Je kan ook terecht bij de coördinator sociale veiligheid van onze school. Fieke Dings-Neessen (so) en Maikel Voss (vso) luisteren naar jouw verhaal, helpt met het vinden van oplossingen en verwijst zo nodig naar de juiste hulp. Vragen? Mail: fieke.neessen@aloysiusstichting.nl of maikel.voss@aloysiusstichting.nl.

 

Download de folder

In de folder sociale veiligheid lees je alles over:

  • de coördinator sociale veiligheid en externe vertrouwenspersonen
  • ongewenst gedrag, anti-pestbeleid en discriminatie
  • huisvesting, arbo, veiligheid en milieu
  • de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • klachten en de onafhankelijke landelijke klachtencommissie

 


Widdonckschool Weert

Beatrixlaan 3B
6006 AH Weert

Tel. 0495 453399

E.mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl

 

KEC Weert

Beatrixlaan 3
6006 AH Weert

Tel. 0495 230200