Sociale veiligheid op onze school

Een veilige school is voorwaarde om fijn te kunnen leren of werken. Daarom bieden wij een warme, vertrouwde leeromgeving, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn. Wij maken duidelijke afspraken en bieden structuur en goede (onderwijs)zorg.

 

Coördinator sociale veiligheid

Wij willen een veilige school zijn en daarom accepteren wij geen pestgedrag, agressie, seksuele intimidatie, rascisme of discriminatie.

 

Krijg je op onze school te maken met ongewenst gedrag? Ga dan in gesprek met (bijvoorbeeld) de leerkracht of schooldirecteur. Je kan ook terecht bij de coördinatoren sociale veiligheid van onze school. Fieke Dings-Neessen (so) en Maikel Voss (vso) luisteren naar uw verhaal en helpen u met het vinden van een oplossing. Indien nodig verwijzen zij u door naar de juiste hulp.

Onze coördinatoren kunt u bereiken op onderstaand e-mailadres:

fieke.neessen@aloysiusstichting.nl

maikel.voss@aloysiusstichting.nl


Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze schoolgids, hoofdstuk sociale veiligheid. Of klik hier voor het schoolveiligheidsplan.

 

Download de folder

In de folder sociale veiligheid lees je alles over:

  • de coördinator sociale veiligheid en externe vertrouwenspersonen
  • ongewenst gedrag, anti-pestbeleid en discriminatie
  • huisvesting, arbo, veiligheid en milieu
  • de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • klachten en de onafhankelijke landelijke klachtencommissie

 


Widdonckschool Weert

Beatrixlaan 3B
6006 AH Weert

Tel. 0495 230200

Tel. 088 134 9827

E-mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl