Sociale veiligheid op onze school

Een veilige school is voorwaarde om fijn te kunnen leren of werken. Daarom bieden wij een warme, vertrouwde leeromgeving, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn. Wij maken duidelijke afspraken en bieden structuur en goede (onderwijs)zorg.

 

Coördinator sociale veiligheid

Wij willen een veilige school zijn en daarom accepteren wij geen pestgedrag, agressie, seksuele intimidatie, rascisme of discriminatie.

 

Krijg je op onze school te maken met ongewenst gedrag? Ga dan in gesprek met (bijvoorbeeld) de leerkracht of schooldirecteur. Je kan ook terecht bij de coördinator sociale veiligheid van onze school. Marjos Metsemakers luistert naar uw verhaal en helpt u met het vinden van een oplossing. Indien nodig verwijst zij u door naar de juiste hulp.

Onze coördinator kunt u bereiken op onderstaand e-mailadres:

marjos.metsemakers@aloysiusstichting.nl 


Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze schoolgids, hoofdstuk sociale veiligheid. Of klik hier voor het schoolveiligheidsplan.

 

Download de folder

In de folder sociale veiligheid lees je alles over:

  • de coördinator sociale veiligheid en externe vertrouwenspersonen
  • ongewenst gedrag, anti-pestbeleid en discriminatie
  • huisvesting, arbo, veiligheid en milieu
  • de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • klachten en de onafhankelijke landelijke klachtencommissie