Ons onderwijsaanbod

Leerlingen die onderwijs volgen in het speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) hebben, net als leerlingen in het reguliere onderwijs, recht op goed onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij hun mogelijkheden en hen toeleidt naar regulier onderwijs, een vervolgopleiding, de arbeidsmarkt of tot zo zelfstandig mogelijk functioneren in vormen van dagbesteding.

 

Voor ons onderwijsaanbod SO en VSO verwijzen wij u graag naar onze schoolgids. Deze vindt u op onze website onder downloads.