Ons onderwijsaanbod

Leerlingen die onderwijs volgen in het speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) hebben, net als leerlingen in het reguliere onderwijs, recht op goed onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij hun mogelijkheden en hen toeleidt naar regulier onderwijs, een vervolgopleiding, de arbeidsmarkt of tot zo zelfstandig mogelijk functioneren in vormen van dagbesteding.

 


Widdonckschool Weert

Beatrixlaan 3B
6006 AH Weert

Tel. 0495 230200

Tel. 088 134 9827

E-mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl