Schoolplan 2016-2020 en 2020-2024

Het schoolplan is een beleidsdocument dat eenmaal per vier jaar wordt vastgesteld. In samenhang met het jaarplan en de schoolgids geeft het een omschrijving van het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, de opbrengsten en de inrichting van de kwaliteitszorg.


Ons schoolplan wordt gebruikt voor planmatige schoolontwikkeling over meerdere schooljaren. Het is gebaseerd op de dialoog tussen teamleden, directie en bestuur. Ook de medezeggenschapsraad wordt hierbij betrokken.


Het schoolplan dient als verantwoording naar “buiten” en richting de overheid. Het wordt ingediend bij de Inspectie, die het bij het schoolbezoek toetst aan de realiteit.

 

  • Klik hier voor het schoolplan 2020-2024 SO en VSO.