Adviesrecht onderwijs

In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over de vakantieregeling, het aanstellingsbeleid en ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen.

De personeelsgeleding van de MR (PMR) kan ook zelfstandig vergaderen en overleggen met het bevoegd gezag. Met name als het gaat over rechtspositie van het personeel heeft de PMR alleenrecht. Ouders hebben alleenrecht als het gaat om de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

 


Widdonckschool Weert

Beatrixlaan 3B
6006 AH Weert

Tel. 0495 453399

E-mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl