Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en GMR-platform

Vanuit de sector Limburg nemen drie vertegenwoordigers deel aan de GMR vergaderingen. Tweede leden van het onderwijzend personeel (OP) en een ouder. Vanuit het GMR reglement wordt aangegeven dat er vier vertegenwoordigers per sector in mogen participeren, twee oudervertenwoordigers en twee vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel.

 


Widdonckschool Weert

Beatrixlaan 3B
6006 AH Weert

Tel. 0495 453399

E-mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl