Leestijd 3 - 4 min
Trainingsteam: werknemersvaardigheden trainen op de 'echte' werkvloer
Daan leerde al veel in de logistiek bij Wetron
In de loods van Wetron – een groot bedrijf met verschillende locaties in transport, logistiek en warehousing – voelt Daan zich prima op zijn plek. Samen met jobcoach Karin Brunenberg van PSW Werk oefent hij hier in het Trainingsteam elke vrijdag zijn werknemers-vaardigheden. Andere dagen zit hij op de Widdonckschool Weert en loopt stage bij de Rissegroep. Zo is hij – met goede begeleiding van Werk.kom – straks klaar voor passend, begeleid werk.

Leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) , kandidaten van PSW Werk en de Risse Groep: samen trainen zij in het Trainingsteam werknemersvaardigheden. “Het allerbelangrijkste vind ik de basis”, vertelt jobcoach Karin Brunenberg. “Beleefd zijn, op tijd komen, je aan afspraken houden, samenwerken en vragen stellen als je iets niet weet. Al trainen we hier ook de vakvaardigheden.”

Daan: “Ik heb al veel geleerd. Wat ik bij Risse Logistiek doe, zoals vrachtwagens in- en uitladen en pakbonnen scannen, kan ik hier ook inzetten. En andersom. In mijn portfolio COZIMA plaats ik filmpjes van wat ik doe, zoals rijden met de elektrische pallettruck. Dan kan ik straks digitaal laten zien wat ik kan. Dat zegt toch veel meer dan papier?”

"Wetron ziet Daan zijn capaciteiten"

Daan is leergierig

Karin: “Wetron ziet Daan zijn capaciteiten. Hij mag soms meewerken met een medewerker van het bedrijf. Daan kan ook al goed zelfstandig werken als zijn taak duidelijk is. Hij is leergierig en gemotiveerd.”

Daan weet zelf precies wat hij nog kan leren. “Ik vind het soms lastig om me op één taak te richten. Dan zie ik ander werk liggen dat ik ook graag wil doen en ben ik afgeleid. Ik kan beter eerst iets afmaken. Door mijn autisme ben ik precies en let ik ook op kleine dingen. De andere kant is dat ik door prikkels om mij heen soms het gevoel heb dat er duizend SpongeBobs (een druk animatiefiguurtje, red.) in mijn hoofd zitten. Daar leer ik steeds beter mee omgaan.”

Jobcoach Karin coacht Daan in zijn werknemersvaardigheden op de werkvloer bij Wetron.
"Daan zijn mentoren hebben hem op school op een veilige manier uitgedaagd en in zijn kracht gezet"

Veilig uitgedaagd

Op de Widdonckschool groeide Daan naar eigen zeggen uit van een verlegen en onzekere jongen, tot een zelfbewust jongere. Roland Gielis, coördinator arbeidstoeleiding en stage, kan dat alleen maar bevestigen. “Daan zijn mentoren hebben hem op school op een veilige manier uitgedaagd en in zijn kracht gezet”, complimenteert hij. “Door dit project leert Daan ook van de jobcoach bijvoorbeeld, die hebben wij als school zelf niet in huis.”

Als leerlingen uitstromen naar arbeidsmatige dagbesteding, zoals ook Daan gaat doen, dan zoekt Roland steevast tijdig contact met Henny Roosen, adviseur werkgeversdiensten bij Werk.kom. Zij én hun toekomstige werkgever hebben namelijk recht op allerlei extra ‘instrumenten’. Denk aan een jobcoach, maar ook aan een no-risk-polis die het risico op eventuele extra ziektekosten dekt. Na een loonwaardebepaling, kunnen werkgevers ook loonkostensubsidie krijgen.

Gemeenten Nederweert, Cranendonck en Weert en ruim zeventig partners in het sociaal domein hebben een gezamenlijke ambitie: ‘Iedereen telt mee, doet mee en draagt bij naar eigen kracht’. Om nieuwe samenwerkingsinitiatieven te stimuleren, is er de Experimenteerregeling Samen aan de Slag!

 

In het project Trainingsteam werkt de Widdonckschool in Weert samen met PSW Werk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt, met de Risse Groep die onder meer sociale werkvoorziening biedt en met Werk.kom, dat aanspreekpunt is voor werkgevers in Nederweert, Cranendonck en Weert die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan willen bieden.

Roland Gielis en Henny Roosen weten elkaar snel te vinden om jongeren maximale kansen te bieden op een duurzame plek op de arbeidsmarkt.

Extra instrumenten voor werkgevers

Als leerlingen uitstromen naar arbeidsmatige dagbesteding, zoals ook Daan gaat doen, dan zoekt Roland steevast tijdig contact met Henny Roosen, adviseur werkgeversdiensten bij Werk.kom. Zij én hun toekomstige werkgever hebben namelijk recht op allerlei extra ‘instrumenten’. Denk aan een jobcoach, maar ook aan een no-risk-polis die het risico op eventuele extra ziektekosten dekt. Na een loonwaardebepaling, kunnen werkgevers ook loonkostensubsidie krijgen.

“Afgelopen jaren hebben we in de regio samen flink bekendheid gegeven aan die participatie-instrumenten”, zegt Henny Roosen. “Met de Widdonckschool doen we vroeg-plaatsing. Een jongere zit dan nog op school, maar we gaan dan met hem of haar en de ouders al in gesprek met de toekomstige werkgever. Zo kunnen leerlingen naadloos door vanuit onderwijs naar een baan.”

"Bedrijven willen serieus werk maken van goede begeleiding omdat zij maatschappelijk verantwoord willen ondernemen"

Bedrijven willen graag

Roland: “Inmiddels benaderen grotere bedrijven in de regio ons ook zelf. Zij hebben vacatures en willen serieus werk maken van goede begeleiding omdat zij maatschappelijk verantwoord willen ondernemen.” En eenmaal richting een vorm van arbeid? “Ze blijven op onze radar”, onderstreept Henny Roosen, “zodat we zo nodig begeleiding kunnen bieden. Bij ons zijn jongeren geen nummer op een lijst, zij zitten in ons hart.”

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Maartje van Berkel
eerder verschenen Sterk onderwijs voor een betekenisvolle toekomst juni 2021