Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Vakantie en start schooljaar 2022

23 december 2021

Het jaar 2021 nadert zijn einde. We hebben wederom roerige maanden achter de rug, waarbij we constant te maken kregen met nieuwe regelgeving, aanpassingen, quarantaines, positief geteste leerlingen of collega’s enzovoorts.

 

Op dit moment is er nog veel onduidelijk over de maatregelen die na de kerstvakantie genomen gaan worden en wat dit betekent voor de scholen.

 

Als er tijdens de persconferentie, die op 3 januari 2022 gepland staat,nieuwe maatregelen aangekondigd gaan worden zou dit iets kunnen gaan betekenen voor de inrichting van het onderwijs. We hebben ons als team nu al voorbereid op diverse scenario’s, zodat na de vakantie hoe dan ook het onderwijs aan alle leerlingen door kan gaan, al dan niet in aangepaste vorm. We hebben hierbij gebruik gemaakt van onze ervaringen van de laatste twee jaar. Denk hierbij aan bijvoorbeeld halve groepen, zoals dit vorig jaar ook het geval is.

 

Ons streven is hierbij om alle leerlingen zoveel mogelijk en liefst volledig fysiek op school te hebben!

 

 

We willen u namens het hele team danken voor de samenwerking het afgelopen jaar en u een fijne, gezellige kerst toewensen en alle goeds in het nieuwe jaar, voor u en uw naasten!

 Nieuwsarchief