Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Gewijzigde lestijden schooljaar 2021-2022

05 juli 2021

We hebben in de projektgroep T-BOW (ToekomstBestendig Onderwijs Widdonckschool) bekeken op welke wijze we ons onderwijs en de begeleiding van onze leerlingen, naar de toekomst toe, nog beter kunnen vormgeven.

Lestijden was hierbij ook een van de items.

 

Na een enquete onder de ouders hebben we, met instemming van de medezeggenschapraad (MR), besloten de lestijden aan te passen naar een vijf-gelijke-dagen-rooster.

 

Vanaf komend schooljaar zijn de lestijden:

SO

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 14.15 uur.

Woensdag van 08.30 uur tot 13.00 uur.

 

VSO

Maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot en met 14.15 uur.

 

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Widdonckschool Weert

Beatrixlaan 3B
6006 AH Weert

Tel. 0495 453399

E-mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl