Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Heropening SO

04 februari 2021

Onze school zal vanaf maandag 8 februari volgens de reguliere schooltijden weer openen voor alle leerlingen. We zijn erg blij dat we weer open kunnen, maar moeten ons ook aan de richtlijnen van de overheid houden.

 

Dit gaan we als volgt doen:

We houden ons aan de algemene coronamaatregelen:

 • Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus. Al het onderwijspersoneel, leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft.
 • Leerlingen met neusverkoudheid mogen naar school komen.
 • Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand.
 • Personeel en leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden, maar proberen zoveel mogelijk afstand toch te bewaren.
 • De hygienemaatregelen en ventilatie blijven van kracht.
 • Op school vindt alleen onderwijs plaats. Dit betekent dat we voorlopig nog alle gesprekken digitaal laten plaatsvinden.
 • Alle leerlingen van groep 7 en 8 en personeelsleden moeten een mondneusmasker dragen in het domein en in de gangen van het gebouw. Alle leerlingen hebben voor de lockdown een mondneusmasker gekregen van school. Aanstaande maandag zullen we inventariseren welke leerlingen een mondneusmasker nog op school hebben. Mochten er leerlingen zijn die op maandag geen neusmondmasker hebben, worden deze nogmaals uitgedeeld voor desbetreffende leerling. Vanaf dinsdag 9 februari verwachten we dat alle leerlingen van groep 7 en 8 de mondkapjes volgens afspraken dragen.

 

Reisbewegingen:

 • Om contactmomenten tussen verschillende klassen te beperken, worden de pauzes gespreid gehouden. De leerlingen horen van hun leerkracht waar ze pauze houden en blijven ook binnen dit kader hun pauze houden.
 • Kinderen worden, waar nodig, door één ouder/verzorger gebracht en gehaald.
 • Komt u met de auto, dan mag u uw auto parkeren op de parkeerplaats bij school (ingang via de Julianalaan) en daar afscheid nemen van uw zoon/dochter.
 • Komt u met de fiets of te voet, dan mag u afscheid nemen op de stoep aan de zijde van de Beatrixlaan.

 

Klassen gescheiden houden:

De klassen krijgen alleen in hun eigen lokaal les. Dit betekent bijvoorbeeld dat de gymlessen gescheiden blijven en er geen extra gymmomenten aangeboden kunnen worden.

We houden nauwgezet bij welke leerlingen aanwezig zijn op school. Dit is met name van belang voor het bron- en contactonderzoek.

 

Testen/sneltesten:

Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD.

Mocht een leerling of leerkracht van een bepaalde klas positief getest zijn, gaat de hele klas in quarantaine.

Op dag 5 kunnen zowel de leerlingen als het onderwijspersoneel zich laten testen, of nog 5 dagen langer in quarantaine.

 

Quarantaine:

 • Mocht een klas in quarantaine moeten, zullen we onderwijs op afstand zo spoedig mogelijk inrichten. Informatie hierover volgt zodra dit nodig blijkt te zijn.
 • Er is geen noodopvang mogelijk, wanneer een klas in quarantaine moet.

 

Taxi:

Denken jullie aan het inlichten van het taxibedrijf over de start van onze school?

 

Al deze regels kunnen vragen oproepen bij u als ouder/verzorger. Mocht dit zo zijn, schroom dan niet om contact op te nemen met de mentor van uw zoon/dochter.

 

Samen zoeken we naar de best mogelijke manier om het onderwijs in 2021 vorm te geven!

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Widdonckschool Weert

Beatrixlaan 3B
6006 AH Weert

Tel. 0495 453399

E-mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl