Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Reminder coronamaatregelen

22 september 2020

Aan het begin van het schooljaar hebben we u geïnformeerd over de maatregelen die binnen het onderwijs genomen worden om de verspreiding van het Corona virus te beperken. Inmiddels hebben we de eerste weken erop zitten.

 

Fysieke lessen, op school en met de eigen mentor blijven het uitgangspunt. In geval van afwezigheid kan het voorkomen dat uw kind / pupil vanuit huis onderwijs aangeboden krijgt. We proberen dit tot een minimum te beperken.

 

Binnen de school hebben we een aantal maatregelen genomen.

 

Hieronder treft u deze maatregelen aan:

  • Het poetsen van de school is geïntensiveerd.
  • Leerlingen ontsmetten bij binnenkomst in het lokaal hun handen.
  • Binnen de school zijn looproutes aangebracht. Leerlingen worden geattendeerd deze te gebruiken.
  • Leerlingen houden anderhalve meter afstand van mentoren, vakdocenten en andere volwassenen.

 

Sommige maatregelen zijn versoepeld, andere maatregelen blijven van kracht, ook met de herfst/winter op komst.

 

We willen u nogmaals attenderen op onderstaande regel en vragen deze te respecteren:

VSO

Bij gezondheidsklachten als hoesten, luchtwegklachten, (neus)verkoudheid, benauwdheid of verhoging / koorts blijf je thuis.

SO

Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen bij neusverkoudheid gewoon naar school, behalve:

  • als het kind ook andere klachten heeft die passen bij corona;
  • als het kind een huisgenoot is van iemand met corona;
  • als een huisgenoot van het kind naast milde corona klachten ook last heeft van koorts of benauwdheid.

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Widdonckschool Weert

Beatrixlaan 3B
6006 AH Weert

Tel. 0495 453399

E-mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl