Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Nieuwsflits #13 SO en VSO

13 juni 2020

Beste ouders/verzorgers,

In deze nieuwsbrief vind u belangrijke informatie over de laatste schoolweken van dit schooljaar. Wij verzoeken u deze goed door te lezen!

 

Herinnering Studiedag 24 juni (SO en VSO)

Zoals eerder aangegeven in het jaaroverzicht hebben de personeelsleden van de Widdonckschool een studiedag op woensdag 24 juni. Derhalve hebben alle leerlingen dan vrij. Denkt u aan het inlichten van het taxibedrijf?

 

Laatste schooldag en laatste schoolweerk (SO en VSO)

De laatste schooldag zal dit jaar op donderdag 9 juli zijn.

Zodra meer bekend is over hoe deze dag wordt ingevuld, worden jullie geinformeerd.

Op vrijdag 10 juli hebben alle leerlingen lesvrij.

 

Herinnering lestijden week 26 (SO)

Vanwege de RIVM-richtlijnen kunnen wij helaas niet op schoolreisje naar Toverland. In de jaarplanning hadden wij aangegeven dat we in deze week andere lestijden zouden hanteren. Dit komt te vervallen.

 

We hanteren in de week van 22 juni de volgende lestijden:

Maandag 22 juni: 8:30 uur - 15:00 uur

Dinsdag 23 juni: 8: 30 uur - 15:00 uur

Woensdag 24 juni: lesvrij

Donderdag 25 juni: 8:30 uur - 15:00 uur

Vrijdag 26 juni: 8:30 uur - 12:00 uur

 

Op vrijdag worden er leuke activiteiten op school georganiseerd als alternatief voor het schoolreisje.

 

Inzetbaarheid Juf Janou (SO)

Juf Janou heeft vanwege de RIVM-richtlijnen en op advies van haar arts de afgelopen weken met name het onderwijs op afstand verzorgd. Inmiddels heeft haar arts aangegeven dat ze weer in de klassen mag ondersteunen en met groepjes kinderen mag werken. Dit betekent dat ze vanaf volgende week haar werkzaamheden in de klassen hervat, ter ondersteuning van de leerkrachten die op dit moment de lessen geven. Tevens zal zij, waar noodzakelijk, het onderwijs op afstand blijven verzorgen tot de zomervakantie.

 

Oudergesprekken (SO en VSO)

Ieder jaar sluiten we het schooljaar af met een oudergesprekken waarbij het rapport/cijferlijst en het OPP worden besproken.

Dit jaar zullen deze gesprekken alleen digitaal plaatsvinden. De mentor nodigt u hiervoor uit. Via de mentor krijgt u te horen met welk medium dit gesprek zal plaatsvinden.

 

Ook zullen wij alle OPP’s digitaal laten tekenen door zowel ouders als personeel. Ter voorbereiding hierop willen wij u verzoeken het volgende filmpje voor het oudergesprek te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=ImLo8aoATdE

Onderzoek executieve functies (SO)

In maart heeft een groot aantal ouders hun zoon/dochter opgegeven voor een onderzoek naar executieve functies van een student van de universiteit Utrecht. Vanwege de coronamaatregelen zal dit onderzoek niet meer plaatsvinden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Team Widdonckschool Weert

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Widdonckschool Weert

Beatrixlaan 3B
6006 AH Weert

Tel. 0495 453399

E-mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl