Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Nieuwsbrief #7 SO en VSO

23 april 2020

Dinsdag 21 april 2020 is tijdens de persconferentie bekend gemaakt wat de stand van zaken is met betrekking tot de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het corona virus te voorkomen.

 

Daarnaast is er aangeven welke maatregelen verlengd en/of versoepeld worden.

 

SO

 

Voor het SO is bekend geworden dat de school weer open gaat voor alle leerlingen, voor 5 dagen per week. Dit betekent dat de lessen per maandag 11 mei 2020 weer gaan starten volgens de reguliere schooltijden.

In de week voor 11 mei 2020 zullen de leerkrachten ervoor zorgen dat de school volgens de richtlijnen weer zijn deuren kan openen. Er zullen maatregelen getroffen worden (looproutes, hygienevoorschriften, etc), waarover jullie als ouders in de week van 4 mei 2020 t/m 8 mei 2020 geïnformeerd worden.

 

Om alles goed te kunnen voorbereiden krijgt u via de mentor van uw kind het verzoek om op een afgesproken tijd en dag de eerder verkregen schoolspullen in te leveren op school. Dit zal in ieder geval op woensdag 6 mei 2020, donderdag 7 mei 2020 of vrijdag 8 mei 2020 zijn. Verdere instructies hierover volgen nog. Er zal op deze dagen geen onderwijs op afstand aangeboden worden.

 

Voor zowel leerlingen als medewerkers geldt dat we te allen tijden de richtlijnen van het RIVM in acht moeten nemen. Heeft uw kind (of gezinsleden) klachten blijft hij/zij thuis. Mocht u in de week voor 11 mei merken dat uw kind of gezinsleden klachten krijg(t)(en)/ontwikkel(t)(en), laat dit dan z.s.m. de mentor weten. In de voorbereiding op de start van 11 mei 2020 is het fijn als we hiermee rekening kunnen houden.

 

VSO

 

Voor het VSO is bekend geworden dat de school tot minimaal 2 juni 2020 gesloten blijft en we daarmee onderwijs op afstand blijven aanbieden. Dit betekent dat de onlinelessen met ingang van woensdag 6 mei 2020 weer hervat worden op dezelfde wijze als de laatste weken.

 

Schoolexamens

 

De leerlingen die dit schooljaar een of meerdere schoolexamens doen, worden door de mentor persoonlijk benaderd na 4 mei 2020.

Met u en uw kind/pupil wordt bekeken op welke momenten hij/zij naar school gaat om de examens voor te bereiden en af te ronden.

 

Uiteraard houden wij ons hierbij aan de richtlijn van het RIVM.

 

In de week van 4 mei 2020 ontvangt u aanvullende informatie.

 

Voor nu wensen wij u een prettige voortzetting van de meivakantie toe. Blijf gezond en tot na de vakantie.

 

Team Widdonckschool Weert

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Widdonckschool Weert

Beatrixlaan 3B
6006 AH Weert

Tel. 0495 453399

E-mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl