Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Eindexamens

25 maart 2020

Zoals u gisteren ongetwijfeld heeft vernomen, heeft minister Slob besloten de centrale eindexamens dit schooljaar niet door te laten gaan.
 

Wat heeft dit voor gevolgen voor onze leerlingen?

 

Staatsexamen maatschappijleer 1

De schriftelijke examens die in mei zouden worden afgenomen komen te vervallen. De mondelinge-examens (college-examens) die 4, 6 en 7 juli gepland staan, gaan vooralsnog wel door.

 

In het derde leerjaar wordt alleen maatschappijleer 1 geëxamineerd. Concreet betekent dit dat het schriftelijke examen dat in mei zou worden afgenomen komt te vervallen. Het mondelinge examen dat in juli wordt afgenomen gaat door. Normaal gezien bestaat het eindcijfer uit 50% schriftelijk- en 50% mondeling resultaat. Dit schooljaar bestaat het eindcijfer voor 100% uit het resultaat van het mondelinge examen.

 

Op deze manier is het alsnog mogelijk om dit schooljaar een deelcertificaat voor het examen MA1 te behalen.

 

Staatsexamen vmbo-tl

De schriftelijke examens die in mei zouden worden afgenomen komen te vervallen. De mondelinge-examens (college-examens) die 4, 6 en 7 juli gepland staan, gaan vooralsnog wel door.

 

De resultaten die behaald worden voor de mondelinge-examens zullen leiden tot een eindcijferlijst en op basis hiervan worden staatsexamenkandidaten gediplomeerd. Daarmee is het voor staatsexamenkandidaten alsnog mogelijk om een aantal deelcertificaten of een volledig diploma te behalen.

 

Zodra er meer duidelijkheid is over de inhoud van de mondelinge-examens en de invulling van de periode in de voorbereiding hierop, wordt u hierover geïnformeerd.

 

Staatsexamens vmbo-tl en D&P

Binnen de D&P leerroute worden drie verschillende soorten examens afgenomen:

 

Reguliere eindexamens
De reguliere eindexamens hebben betrekking op de profielvakken. De examens van de profielvakken komen volledig te vervallen. Op dit moment wordt verkend of de reeds behaalde cijfers voldoende zijn om te kunnen diplomeren. Meer informatie hierover volgt later.

 

Schoolexamens

Schoolexamens hebben betrekking op de keuzevakken robotica, geüniformeerde dienstverlening, digispel en voeding en beweging. De schoolexamens gaan vooralsnog gewoon door. De examens van deze vakken worden afgenomen door de vakdocenten (Rick, Wim en Jorrit). De examens worden ingepland, zodra duidelijk is wanneer de scholen weer geopend zijn.

 

Staatsexamens

De staatsexamens hebben betrekking op de algemene vakken (wiskunde, Engels, Nederlands etc). De schriftelijke examens (centrale examens) die in mei zouden worden afgenomen komen te vervallen. De mondelinge-examens (college-examens) die 4, 6 en 7 juli gepland staan, gaan vooralsnog wel door. De resultaten die behaald worden voor de mondelinge-examens zullen volledig leiden tot de eindcijfers.

 

Op basis van bovenstaande is het voor examenkandidaten ondanks alle maatregelen mogelijk om een volledig valide D&P én staatsexamendiploma te behalen.

 

De ouders van leerlingen die in een examentraject zitten, zijn inmiddels per e-mail op de hoogte gebracht door de betreffende mentor.

 

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Widdonckschool Weert

Beatrixlaan 3B
6006 AH Weert

Tel. 0495 453399

E-mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl