Leestijd 4 - 5 min
Toekomstbestendig onderwijs Widdonckschool:T-bow
Leren voor de toekomst op de Widdonckschool Weert
De Widdonckschool Weert gaat voor toekomstbestendig onderwijs. Het team maakt het onderwijs steeds beter, organiseert het slim en maakt het leuk en uitdagend. Wie met plezier werkt, straalt dat enthousiasme uit naar leerlingen en dat komt de motivatie en inspiratie in het onderwijs natuurlijk ten goede. Dus is werkgeluk belangrijk op de school!
Actief en uitdagend leren in het speciaal onderwijs

Nee, leerkracht Marieke Buddemeijer heeft de nieuwe Active Floor zelf nog niet geprobeerd. Steeds meer leerlingen uit het speciaal onderwijs van de Widdonckschool Weert wél.

"Een mooi leermiddel om ons onderwijs aantrekkelijker te maken”, vindt Marieke. Ondertussen ‘springen’ leerlingen Vince en Gijs met hun voeten naar het juiste antwoord op een spellingsvraag. De geluidjes en lichten waarmee de vloer ‘reageert’ vallen in de smaak, kijkend naar hun vrolijke gezichten.

“Je kunt hiermee leren en ook spelletjes doen”, vertelt Vince. “Dan is het wel veel leuker om de tafels te oefenen.” “Je leert er ook van samenwerken want soms moet je met z’n tweeën combinatie-antwoorden zoeken”, weet Gijs.

De jongens houden erg van gamen, dus ja, dan is leren met zo’n interactieve vloer vertrouwd. “Jammer dat we het niet de hele dag mogen doen”, lacht Vince.

Actief leren

De Active Floor is één van de middelen die het team van de Widdonckschool inzet om leerlingen actief en ook bewegend te laten leren. De school werkt steeds meer themagericht waarbij allerlei kennis en vaardigheden aan bod komen.

“We bereiden die thema’s als team samen voor en halen de wereld graag naar binnen”, vertelt Marieke. “Of we gaan erop uit.” Voor het thema ‘groeien & bloeien’ gingen leerlingen op bezoek bij een vlinderkast en bekeken ook waterleven onder de microscoop.

De Widdonckschool intensiveert de samenwerking met netwerkpartners in Weert, zoals cultuurpartner het Rick. Leerlingen bezoeken ook het regionaal techniekatelier Spark Tech Lab in Weert, waar ze kennismaken met techniekonderwijs, vertelt Marieke. “Heerlijk dat we die uitstapjes na de coronatijd weer volop kunnen plannen.”

Talenten ontdekken

De thema’s bieden kinderen ruimte en mogelijkheden om te leren door te ervaren. Denk aan leren programmeren met beebots, (robotjes, red.), wetenschappelijke proefjes doen, of koken. “Op vrijdagmiddagmiddag werken we groepsdoorbrekend en volgen kinderen van verschillende leeftijden samen workshops”, vult Marieke aan. “Zo kunnen zij op allerlei manieren hun talenten ontdekken.”

Leerlingen denken zelf mee over vernieuwing leerroute arbeid

Eva, Sanne, Nick, Jorrit en Nikkie: de vijf collega’s van de Widdonckschool Weert vernieuwen de leerroute arbeid. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het onderwijs aan hun leerlingen, waarbij iedereen kan doen waar hij gelukkig van wordt. Leerlingen denken er zelf over mee.

“Mijn collega’s Eva en Sanne hebben veel affiniteit met theoretische lessen, dus daar focussen zij zich op”, vertelt leerkracht Nikkie. Zelf richt zij zich met Nick en Jorrit op de praktijklessen. Die worden (onder meer) gegeven in de werkplaats en de productiehal van Risse Groep.

“We maken het onderwijs heel praktisch zodat leerlingen leren door te doen. De lessen en opdrachten sluiten aan bij hun belevingswereld. Zo gaven leerlingen zelf aan dat zij dit schooljaar wel geld willen inzamelen voor KiKa. Nu maken ze allerlei spullen en verkopen die voor dat doel. Dat motiveert.”

Sanne en Eva laten hun theorielessen aansluiten bij de praktijk. “Voor Nederlands maken leerlingen dan bijvoorbeeld een poster of flyer die past bij hun praktijkopdracht. Zo willen we dat voor steeds meer theoretische opdrachten doen.”

Als duidelijk is welke richting een jongere op wil, dan wordt die voorbereid op een externe stage. “Hiervoor werken we samen met De Ortolaan in Heibloem en De Ortolaan in Roermond in één servicepunt”, vertelt leerkracht Nick Wijnhoven. “Zo kunnen we gebruikmaken van elkaars stagenetwerk en hebben jongeren meer mogelijkheden.”

Loopbaanoriëntatie- en begeleiding

Wie ben ik en wat kan ik, wat wil ik, wat voor werk past bij mij, wie kan mij helpen en hoe bereik ik wat ik wil? Het onderwijs draait ook om persoonlijke en sociale ontwikkeling. Vanaf dag één gaan jongeren aan de slag met loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB), om te ontdekken waar hun talent ligt en welk beroep bij ze past. De drie samenwerkende Aloysiusscholen werken ook met hetzelfde digitale portfolio Cozima, waarin leerlingen zichtbaar maken welke competenties zij beheersen.

Voorbereiding op het mbo

Willen leerlingen na het voortgezet speciaal onderwijs naar het mbo? Dan kunnen zij bij de Widdonckschool vmbo-staatsexamen doen in de theoretische leerweg. Ook biedt de school het profiel Dienstverlening & Producten aan. Dit is een breed vmbo-programma waarin leerlingen onder meer leren organiseren, presenteren, promoten en verkopen, een product maken/verbeteren en een multimediale productie maken.

Ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent

Gras maaien en groenonderhoud, bierkratjes timmeren, activiteiten organiseren voor het ouderencentrum in de buurt, bloembakken maken of productiewerk doen: Levi en Jelle en hun leeftijdgenoten in de leerroute arbeid zijn van veel markten thuis. Bij samenwerkingspartner Risse Groep ontdekken zij welke richting zij op willen.

Levi: “Bij Het Kwadrant (school voor vmbo en praktijkonderwijs in Weert, red.) krijgen we ook metaal en autotechniek. Dat vind ik ook wel heel leuk, om bijvoorbeeld mijn lasdiploma te halen als dat lukt.” Jelle heeft meer zin in sloopwerk, al vindt hij werken met hout ook wel mooi. “Aftekenen, zagen, schuren, timmeren”, lepelt hij alles op wat er moet gebeuren voor zo’n mooie plantenbak in elkaar zit.

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Maartje van Berkel