Leestijd 3 - 4 min
Een barbecue op het schoolplein was toch een gezellige afsluiter van een bijzonder examenjaar.
Veel leuke dingen konden dit schooljaar niet doorgaan, daarom kregen de schoolverlaters een leuke barbecue op school.
“Trots op alle examenleerlingen”
Mentoren Nikkie en Rick zijn apetrots op hun examenleerlingen!
“Heel fijn dat we de leerlingen weer kunnen ontvangen op school en dat we enigszins normaal kunnen afsluiten dit schooljaar”, vindt mentor Nikkie van Widdonckschool Weert. Na een periode van thuisonderwijs en een combinatie van thuis en op school leren, staan binnenkort de mondelinge examens op het programma. Het is een pittige tijd voor de examenkandidaten, die zich tot de allerlaatste week van het schooljaar moeten inspannen. Nikkie en haar collega Rick vinden het knap hoe de leerlingen dit oppakken en gaan de laatste examens met vertrouwen tegemoet.
Mentor Rick

“Toen de periode van thuisonderwijs aanbrak, hadden we mazzel dat we de meeste boeken al uit hadden”, zegt mentor Rick van Widdonckschool. De examenleerlingen hadden alle examenstof doorlopen en konden tijdens de periode van thuisonderwijs lesstof herhalen en proefexamens maken. Via Teams werd digitaal instructie gegeven en er werd veel gebeld.

Flink extra oefenen op het mondeling

In verband met corona gingen de schriftelijke examens in mei niet door en leggen de leerlingen dit schooljaar alleen mondelinge examens af. “Voor sommige leerlingen een uitkomst, voor andere juist erg lastig’’, geeft Rick aan.
Hoe dan ook: er is thuis en in de afgelopen weken op school, flink geoefend voor de mondelinge examens. “Ik ben erg trots op alle examenleerlingen. Ze pakken het geweldig op en zijn heel zelfredzaam”, complimenteert Rick.

Mentor Nikkie

Maatwerk voor iedere leerling

Nikkie: “Sinds het moment dat de school weer open is, komen de leerlingen in twee groepen verschillende dagen naar school. Op school oefenen we onder meer met presenteren, waarbij de leerlingen elkaars presentatie bijwonen en elkaar van feedback voorzien. Afhankelijk van wat leerlingen nodig hebben, herhalen we bepaalde thema’s van de examenstof. Zo nodig krijgen leerlingen individueel extra lesstof of instructiemomenten aangeboden.”

Examenleerlingen in de hoofdrol

Onze school is te zien in dit filmpje dat is gemaakt om nieuwe collega's van de Aloysius Stichting te vertellen over hoe wij leerlingen voorbereiden op het mbo. Onze leerlingen vertellen er geweldig over!

Primeur: leerlingen halen twee diploma’s

Dit examenjaar is er ook een bijzondere primeur. Twee leerlingen halen naast hun volledige diploma vmbo-tl óók hun vmbo-k diploma, omdat zij zowel staatsexamen doen als D&P-examen. D&P staat voor Dienstverlening en Product – hiermee kunnen de leerlingen uitstromen naar een mbo niveau 3 vervolgopleiding. “Leerlingen binnen deze leerroute willen vaak de creatieve kant op, of stromen uit richting ICT. Dan is dit een goede voorbereiding”, besluit Rick.

“Hopelijk gaan de examens volgend schooljaar weer gewoon”

“Ik sluit mijn derde jaar af”, vertelt Yoël een paar weken voor de examens. “Ik hoop toch dat alles goed gaat. Thuis leren was niet heel fijn. Daar zijn meer prikkels en ben ik sneller afgeleid.” Als derdejaars doet Yoël voor het eerst mondeling examen.

Volgend schooljaar doet Yoël examen in de laatste vakken en daarna gaat hij naar het mbo. Het wordt hoe dan ook iets in de techniek, maar of dat autotechniek wordt of een opleiding voor een technische baan bij Defensie, moet hij nog uitvinden. “Als ik volgend jaar geslaagd ben voor alle vakken, gaat thuis de vlag uit.”

Voor nu is Yoël blij dat hij weer naar school kan. “Het is goed geregeld, met gebouw duidelijke routes en pijlen in het gebouw en afspraken over afstand houden”, vindt hij. “Thuis belden we veel met de leraar, maar na een tijdje ga je dingen toch uitstellen. Vanuit thuis hebben we online proeftoetsen gemaakt en daarover konden we na afloop vragen stellen. Dat was fijn.”

Yoël hoopt dat alles volgend schooljaar weer normaal is en dat hij dan naast mondeling ook schriftelijk examen kan doen. “Ik doe liever schriftelijk denk ik, omdat je weet hoe dat gaat. Mondeling heb ik nog nooit gedaan. Maar ik kan best goed praten, dus het komt vast wel goed.”

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Maartje van Berkel
relevante categorieën afstandsonderwijs, doorgaande leerlijnen, vso