Leestijd 3 - 4 min
Samenwerking regulier en speciaal onderwijs Weert
Fridi en Frank laten kinderen mooie stappen maken

Fridi van Laarhoven is leerkracht in het speciaal onderwijs, Frank Koolen werkt op de reguliere basisschool Het Dal. Samen draaien zij de nieuwe syntheseklas. Hier krijgt een aantal kinderen extra begeleiding, zodat zij op de eigen vertrouwde basisschool kunnen blijven.

“Kinderen begeleiden bij het leren is leuk, maar ze begeleiden bij hun gedrag is nog leuker. Zoeken naar wat past, maatwerk leveren … dat ligt mij.” Leerkracht en intern begeleider Frank Koolen van basisschool Het Dal van Stichting Eduquaat was dus snel te porren voor de syntheseklas, die schooljaar 2019-2020 van start ging. Hij werkt twee dagen per week in die klas.

Ook Fridi van Laarhoven had meteen zin in de syntheseklas. Zij heeft veel ervaring in het speciaal onderwijs en werkt bij de Widdonckschool van de Aloysius Stichting in het Kennis- en Expertisecentrum in Weert. Op dit moment is Fridi drie dagen per week te vinden bij Het Dal, waar de ‘reguliere speciale’ klas is ingericht.

“We creëren samen in de praktijk en leren van elkaar: dat is echt heel boeiend”

Extra aandacht en begeleiding

In de syntheseklas krijgen dertien leerlingen van de basisschool in de ochtend les. Het gaat om leerlingen waarvan leerkrachten en intern begeleiders denken dat zij de zorg die op dit moment nodig is, onvoldoende kunnen bieden als de kinderen in kwestie constant in een grote groep zijn.
Doordat Fridi en Frank in de syntheseklas een periode heel gericht extra aandacht en begeleiding geven die aansluit bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften, kan een eventuele overstap naar het speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so) wellicht worden voorkomen.
Fridi en Frank coachen ook de leerkrachten van de leerlingen, zodat die hun aanpak zo nodig passender kunnen maken. Blijkt dat het sbo of so tóch beter is, dan wordt die route ingezet. “Een goede plek voor leerlingen is het uitgangspunt”, onderstreept Frank.

Vertrouwde omgeving

“We bieden een vertrouwde omgeving hier in de klas”, legt Fridi uit. “Kinderen komen één voor één of in kleine groepjes binnen en hebben hun eigen werkprogramma. Ook is er ruimte voor gesprekken, bijvoorbeeld als er in de pauze op het schoolplein iets is gebeurd waar we het over moeten hebben. We werken vooral aan persoonlijke leerdoelen en samenwerkingsdoelen.”

’s Middags hebben Fridi en Frank vaak tijd om in de klassen te kijken. Dingen die daar opvallen, kunnen zij direct oppakken in de syntheseklas. Ook gebruiken de leerkrachten de middag om individuele gesprekken te voeren met leerlingen. Voor leerlingen is de syntheseklas ’s middags ook een vaste time-outplek, als zij het in hun eigen groep even moeilijk hebben.

De syntheseklas is geïnspireerd op de initiatiefklassen in het voortgezet onderwijs in Weert.

Leerlingen met specifieke ondersteuningsvragen met een mavo- of havo-schooladvies starten de eerste twee jaar in het regulier onderwijs op scholengemeenschap Philips van Horne in kleinere klassen. Zij krijgen extra begeleiding en gaan daarna door naar reguliere klassen, of, als dat passender blijkt, naar het voortgezet speciaal onderwijs.

Dit is een samenwerking tussen de Widdonckschool voor voortgezet speciaal onderwijs in Kennis- en Expertisecentrum Weert en regulier voortgezet onderwijs.

De leerlingen van Het Dal hebben een zeer diverse culturele achtergrond. Een uitdaging is dat meer dan de helft van de kleine driehonderd leerlingen van de school thuis te maken heeft met zaken die hun gedrag kunnen beïnvloeden. De school investeert met scholing, intervisie en (beeld)coaching in positieve groepsdynamica en zet ook externe deskundigen in. De syntheseklas biedt aanvullend kansen om een groep leerlingen passende ondersteuning te bieden.

Eerste ervaringen

“We zijn net begonnen met deze klas, dus we zijn nog aan het ontwikkelen”, vertelt Frank. Eerste ervaringen zijn er natuurlijk al wel. “Ouders vinden dit aanbod voor hun kind waardevol en collega’s zijn positief”, meldt Frank. “Leerlingen ervaren meer rust en ondersteuning. We zien nu al dat leerlingen mooie stappen vooruit maken. Natuurlijk zijn we benieuwd naar de resultaten over een jaar.”

En de duo-samenwerking? “We creëren samen in de praktijk en leren van elkaar: dat is echt heel boeiend”, vindt Frank. “Geen dag is hetzelfde, niets gaat zoals je gepland had. Je moet jezelf steeds uitdagen en dat is gaaf.” Ook Fridi geniet. “Fantastisch om zo met kinderen aan hun doelen te kunnen werken. Ik kom elke werkdag fluitend en ga ook weer fluitend naar huis.”

Lees meer op de website

bs-hetdal.nl

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Maartje van Berkel
eerder verschenen Jaarmagazine 2019-2020
relevante categorieën netwerkpartners, passend onderwijs, regulier onderwijs