Onderwijsaanbod so

 

De Widdonckschool Weert SO is er voor leerlingen van 4 tot 13 jaar, die ernstige, complexe gedragsproblemen, psychiatrische problemen en/of leerproblemen ervaren. Wij richten ons tevens op de ouders van onze leerlingen en de partners in de jeugdhulpverlening.

 

Wij bieden onze leerlingen een passend ontwikkeling- en opbrengstgericht onderwijsprogramma. Dat doen wij in een leeromgeving die de ontwikkelingsmogelijkheden optimaal stimuleert en die leerlingen tot hun recht laat komen.

Het didactische aanbod is vergelijkbaar met een reguliere PO-school. Leerlingen worden in een jaargroep geplaatst, met leeftijdsgenoten en volgen het dagprogramma wat door de leerkracht samengesteld is. Tevens wordt er minimaal 2 keer per dag aandacht besteed aan de leerlijnen Leren Leren en Sociaal gedrag.

 

Wij stemmen onze werkwijze af met onze leerlingen, hun ouders en partners in het onderwijs en de jeugdhulpverlening. Ons aanbod is bovendien afgestemd op de leefwereld van onze leerlingen.

 


Widdonckschool Weert

Beatrixlaan 3B
6006 AH Weert

Tel. 0495 230200

Tel. 088 134 9827

E-mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl