Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Incident- en crisismanagement: adequaat en proactief handelen

04 juli 2017

Gelukkig gaat het met het overgrote deel van de leerlingen van de Widdonckschool in Weert het merendeel van de tijd goed. Leerkrachten in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs zijn gespecialiseerd in het omgaan met allerlei vormen van gedrag en kiezen voor een positieve benadering. Wat gaat wél goed en wat lukt wél?

 


Toch kiest de Widdonckschool ervoor om het pedagogisch klimaat verder te versterken en investeert in de plusvariant van Positive Behavior Support. Een sterke ‘basis’ is dé cruciale factor voor een veilige school, vertelt directeur Peter van Gils. Die zorgt ervoor dát het met verreweg de meeste leerlingen goed gaat op school. Een kleine groep heeft iets extra’s nodig en zo’n vijf procent heeft baat bij wat in onderwijsjargon een ‘individuele interventie’ heet.

 

  • Lees meer over het incidenten- en crisismanagement op onze school. Download hier een artikel dat is verschenen in de infokrant 'Samen betekenisvol leren'.

 Nieuwsarchief