Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Verplichting mondkapjes

26 februari 2021

UPDATE d.d. 26-02-2021

M.i.v. 01-03-2021 zullen alle leerlingen in het VSO 2 dagen in de week aanwezig zijn op school. De afspraken (zie berichtgeving oktober 2020) m.b.t. het dragen van mondkapjes blijven gehandhaafd.

 

UPDATE d.d. 05-02-2021

In tegenstelling tot eerdere berichtgevingen zijn alle leerlingen van groep 7 en groep 8 (SO), alle leerlingen van het VSO en personeelsleden met ingang van 8 februari 2021 (heropening van het SO) verplicht tot het dragen van een mond-neusmasker in het domein en in de gangen van het gebouw.

 

Alle leerlingen hebben voor de lockdown een mondneusmasker gekregen van school. Aanstaande maandag zullen we inventariseren welke leerlingen van het SO een mondneusmasker nog op school hebben. Mochten er leerlingen zijn die op maandag geen neusmondmasker hebben, worden deze nogmaals uitgedeeld voor desbetreffende leerling.

 

Vanaf dinsdag 9 februari verwachten we dat alle leerlingen van groep 7 en 8 de mondkapjes volgens afspraak dragen.

 

O5-10-2021

Op dit moment heeft het kabinet dringend geadviseerd om in het voortgezet onderwijs gebruik te maken van mondkapjes. Begin komende week zal er ook voor het VSO een protocol beschikbaar zijn waar het gebruik van mondkapjes in beschreven staat.

 

Op dit moment is het zo dat we voor alle leerlingen en collega’s een stoffen mondkapje hebben besteld. Inmiddels hebben we deze voorzien van de initialen van uw kind/pupil. Maandag aanstaande zal uw kind dit mondkapje ontvangen.

 

Met ingang van maandag gelden, na ontvangst van het mondkapje, de volgende afspraken binnen school;

  • Leerlingen en collega’s zetten een mondkapje op bij het lopen in de gangen.
  • Leerlingen en collega’s zetten een mondkapje op tijdens de praktijkvakken koken, beeldende vorming en techniek. Bij deze vakken is het niet altijd mogelijk anderhalve meter afstand te bewaken.
  • Als leerlingen in de eigen klas of in de aula zitten, dan kan het mondkapje af.
  • Het mondkapje kan gewassen worden. In overleg met de mentor wordt dit op school of thuis gewassen.
  • Bij verlies dient een leerling zelf voor een vervangend mondkapje te zorgen.

 

 

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Widdonckschool Weert

Beatrixlaan 3B
6006 AH Weert

Tel. 0495 453399

E-mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl