Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Beslisbomen SO en VSO

25 september 2020

AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK hebben een 2-tal beslisbomen gemaakt op basis van de nieuwe richtlijnen van het RIVM.

 

Doel

Ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten kunnen met deze beslisboom beoordelen of een kind/pupil wel of niet naar school kan komen. De beslisboom is een grafische (schematische) weergave van de regelgeving van het RIVM.

 

Klik hier voor de beslisboom 0 jaar t/m groep 8.

Klik hier voor de beslisboom 12+.

 

Let op: het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot je een antwoord hebt.

 

Mocht u twijfelen of vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht van uw kind/pupil, de GGD of uw huisarts.


U kunt ook bellen naar het landelijke informatienummer coronavirus van Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u)

 

*** De eerder gedeelde beslisboom VSO komt te vervallen en wordt vervangen door bovenstaande beslisboom 12+ ***

 

 Nieuwsarchief

Widdonckschool Weert

Beatrixlaan 3B
6006 AH Weert

Tel. 0495 453399

E-mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl