Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Nieuwsbrief #18 SO en VSO

21 augustus 2020

Beste ouders verzorgers,

 

De vakantie ligt weer bijna achter ons. Wij zijn goed voorbereid om te starten met het nieuwe schooljaar. Hopelijk heeft u allen een fijne vakantie gehad. We zien ernaar uit om samen met de leerlingen te gaan starten aan een mooi jaar.

 

Startgesprekken

In de eerste schoolweek vinden van maandag 24 augustus t/m woensdag 26 augustus de startgesprekken plaats. U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen van de mentor van uw kind/pupil.

 

Het is de bedoeling dat u op dit moment, samen met uw kind/pupil naar school komt om met de mentor in gesprek te gaan. Tijdens dit gesprek neemt de mentor de gang van zaken in de groep, de afspraken die gelden, de wijze van contact houden met elkaar e.d. met u door.

 

Op overige momenten vindt het contact met ouders/verzorgers digitaal plaats. Voor de startgesprekken wordt op deze regel een uitzondering gemaakt.

 

Tijdens de startgesprekken wordt de anderhalvemeterregel gerespecteerd!

 

Voor ouders / verzorgers VSO: U kunt in de aula plaatsnemen. Op het afgesproken tijdstip wordt u door de mentor opgehaald.

 

Voor ouders / verzorgers op SO: U kunt via de ingang SO (trap aan de rechterzijde bij de hoofdingang) naar boven lopen. In het domein van het SO kunt u plaatsnemen. Op het afgesproken tijdstip wordt u door de mentor opgehaald.

 

De eerste lesdag van alle leerlingen is donderdag 27 augustus.

 

Afwezigheid van de mentor

Mocht de situatie zich voordoen dat de mentor van uw kind/pupil afwezig is, dan zal die dag de groep intern worden opgevangen door eigen personeel.

 

Mocht de mentor meerdere dagen afwezig zijn, dan zal vanaf de volgende (tweede) dag onderwijs op afstand plaatsvinden. Dit wordt bij de start van het schooljaar door de mentor met uw kind/pupil ingericht.

 

Maatregelen tegen Corona

De laatste maanden heeft het onderwijs vele aanpassingen door moeten voeren om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.

 

Onderstaand nogmaals een aantal maatregelen op school aangaande het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus opgesomd:

 

Kinderen moeten weer alle dagen naar school

Leerlingen van zowel het primair als het voortgezet onderwijs moeten weer vijf dagen per week naar school, terwijl middelbare scholen vóór de zomervakantie maar deels open waren. Afstandsonderwijs wordt in principe alleen gezien als alternatief voor het geval dat leraren niet fysiek op school kunnen zijn. Er zijn wel enkele uitzonderingen.

 

Een leerling die tot de risicogroepen behoort of een gezinslid heeft dat daaronder valt, kan in overleg met de schoolleiding vrijgesteld worden van lessen op locatie. Scholen moeten dan met de ouders in gesprek over de mogelijkheden voor onderwijs vanuit huis.

 

Dit geldt ook voor kinderen die in landen met een oranje of rood reisadvies zijn geweest. Pas teruggekeerde reizigers vanaf dertien jaar worden vanwege de geadviseerde quarantaineperiode niet op school verwacht. Scholen zullen ze niet bij de leerplichtambtenaar melden.

 

Jongere kinderen moeten wel naar school, omdat zij volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nauwelijks een rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Het is echter niet de bedoeling dat ze worden gebracht of opgehaald door een persoon die wel in quarantaine zit.

 

Iedereen blijft bij mogelijke coronaklachten thuis

Ouders/verzorgers zijn niet toegestaan op het schoolplein en in het gebouw.

Een uitzondering op deze regel zijn de startgesprekken en wanneer je op verzoek van school een afspraak hebt. Uiteraard na het beantwoorden van een aantal vragen over je gezondheid. Als blijkt dat je mogelijk besmet bent of contact hebt gehad met iemand die mogelijk besmet is, dan mag je het schoolterrein niet betreden.

 

Een leerling met mogelijke coronaklachten moet thuisblijven en mag pas weer naar school als hij of zij 24 uur klachtenvrij is. Ook blijf je thuis als een gezinslid besmet is, koorts heeft of benauwd is. Leerlingen van groep 1 en 2 mogen in tegenstelling tot anderen met een neusverkoudheid wel naar school, omdat kinderen van deze leeftijd vaak verkouden zijn.

 

Wie zich op het coronavirus laat testen, blijft in afwachting van de uitslag thuis. Bij een positieve test besluit de GGD op basis van de omstandigheden of er extra maatregelen nodig zijn en of er leerlingen getest moeten worden. Coronapatiënten gaan zelf direct in isolatie.

 

Leerlingen moeten regelmatig hun handen wassen

Scholen treffen naast de basisregels ook extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Die maatregelen kunnen per school verschillen. Sectororganisaties hebben protocollen opgesteld met de belangrijkste voorschriften.

 

Alle leerlingen moeten regelmatig hun handen wassen, bijvoorbeeld aan het begin van de les. In veel lokalen zal zeep of handgel aanwezig zijn en daarnaast ook schoonmaakmiddelen voor de tafels. Bij de dagelijkse schoonmaakbeurt ligt de focus op deurhendels en andere spullen die vaak worden aangeraakt.

 

Ventilatiesysteem

Het ventilatiesysteem van onze school voldoet aan alle richtlijnen. Wij zullen daarnaast op verschillende momenten ventileren door ramen open te zetten.

 

Leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden

Leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden, ook als ze al achttien jaar zijn. Afgelopen schooljaar gold de anderhalvemeterregel nog wel tussen scholieren in het voortgezet onderwijs. Ze moeten nog wel afstand bewaren van hun leraren, wat basisschoolkinderen niet hoeven te doen.

 

Verder houden volwassenen altijd afstand van elkaar. Leraren mogen op de middelbare school alleen indien nodig tijdens praktijklessen bij leerlingen afwijken van de anderhalvemeterregel, maar moeten wel zoveel mogelijk op afstand blijven.

 

Scholen gaan volgens de protocollen de pauzes proberen te spreiden, zodat de gangen en de aula's niet volstromen met leerlingen. Als het mogelijk is, pauzeren ze alleen met hun eigen klas. Verder gaat iedereen direct na schooltijd naar huis. Het liefst lopend of met de fiets. Het openbaar vervoer is er voor leerlingen die geen andere opties hebben.

 

Heeft u over de inhoud van deze nieuwsbrief of over andere zaken nog vragen, dan kunt u contact leggen met de mentor van uw kind/pupil.

 

Graag wensen wij u en uw kind/pupil een heel fijn schooljaar toe!

 

Met vriendelijke groet,

Team Widdonckschool Weert

 Nieuwsarchief