Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Nieuwsflits #10 SO en VSO

20 mei 2020

Beste ouders / verzorgers,

 

Gisteren heeft het kabinet in een persconferentie aangegeven dat er een verdere versoepeling gaat plaatsvinden van de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het corona virus te voorkomen.

 

Gedeeltelijke opstart vso

Dit betekent dat met ingang van dinsdag 2 juni ook de lessen op het vso weer deels gaan starten.

Wij zijn heel blij dat we ook onze vso-leerlingen weer op school kunnen verwachten!

 

Aan de openstelling van het vso zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • Anderhalve meter afstand tussen leerlingen
  • Anderhalve meter afstand tussen volwassenen
  • Anderhalve meter afstand tussen leerlingen en volwassenen

 

Dit betekent dat er een aangepast rooster gemaakt zal worden, waarop aangegeven staat op welke dagen uw kind / pupil op school lessen volgt.

 

Woensdag 27 mei zal deze voorbereiding afgerond worden, waarna u hierover wordt geïnformeerd. Voor de goede orde, uw kind / pupil zal niet alle 5 de werkdagen op school verwacht worden. Daarnaast is het voor ouders en andere volwassenen niet toegestaan zich in en om het gebouw te bevinden. De leerlingen komen op eigen gelegenheid van en naar school middels de aangegeven looproutes. U wordt hierover nog nader geïnformeerd.

 

Vanzelfsprekend zullen we zorgen dat alle voorschriften van het RIVM worden nageleefd, zowel wat betreft afstand houden, als hygiëne, extra poetsrondes en aangegeven looproutes binnen het gebouw.

 

Personeelsdag / Studiedag SO en VSO

In de jaarplanning die u bij de start van het schooljaar heeft ontvangen is aangegeven dat er op vrijdag 29 mei een personeelsdag plaatsvindt. Aangezien deze activiteiten volgens de RIVM-richtlijnen niet mogen plaatsvinden wordt deze dag wordt gebruikt om de laatste voorbereidingen voor de openstelling te realiseren. Dit betekent dat de leerlingen van het so lesvrij zijn en de leerlingen van het vso die dag geen lessen op afstand hebben.

 

De in de jaarplanning genoemde studiedag op dinsdag 2 juni komt te vervallen. Dit betekent dat de leerlingen van het so die dag volgens hun reguliere lesrooster les hebben op school. De leerlingen van het vso die op 2 juni fysiek onderwijs op school hebben worden dan ook op school verwacht.

 

Schoolreis, schoolkamp en activiteitenweek SO en VSO

Zowel in het so als in het vso vinden er in de laatste periode van het schooljaar activiteiten plaats om het jaar op een leuke manier met elkaar af te ronden. Op dit moment heeft het landelijke bestuur de keuze gemaakt om vanwege de corona-maatregelen deze activiteiten in de oorspronkelijke vorm niet door te laten gaan. Dit betekent voor de leerlingen van het so dat de schoolreis naar Toverland komt te vervallenen houden we ons aan het reguliere lesrooster. Tevens zal er een alternatief bedacht gaan worden voor de schoolverlatersdagen.

 

Voor de leerlingen van het vso betekent dit dat het schoolkamp komt te vervallen en dat de activiteitenweek op een andere wijze ingericht gaat worden.

 

Zowel op het so als op het vso zullen we gaan zorgen dat we op een leuke manier het schooljaar met de kinderen kunnen afsluiten. Zodra hierover meer bekend is, wordt u hierover geïnformeerd.

 

Drinken op school SO

Volgens de richtlijnen van het RIVM is het op dit moment niet mogelijk om voor leerlingen thee te zetten. Laat uw kind daarom een pakje of flesje melk, water of optimel meenemen.

 

Winnaar zonnebloem challenge SO

Allereerst een groot compliment voor alle leerlingen die mee hebben gedaan met de opdracht.

We hebben mooie zonnebloemen voorbij zien komen op Padlet.

De opdracht was natuurlijk de zonnebloem goed verzorgen en uiteindelijk bekeken wij wie de hoogste zonnebloem had.

 

De jury heeft de eindresultaten van de gemeten zonnebloemen bekeken.

Ze kwamen tot een unaniem besluit, dat er een echte zonnebloem kampioen op onze school zit.

De winnaar krijgt in de week van 2-5 juni de prijs overhandigd.

 

De winnaar is……..Noah (Groep 7)

 

Heeft u vragen of opmerkingen, neem gerust contact op met de mentor van uw kind / pupil.

 

Tot slot willen wij nogmaals onze dank uitspreken voor de extra inspanningen die u allen heeft moeten leveren de afgelopen maanden. Wij realiseren ons dat dit geen makkelijke periode is, waarin u uw kind / pupil veelal thuis heeft moeten ondersteunen in de werkzaamheden. Dank hiervoor!

 

Voor nu, geniet van de zonnige dagen die voor ons liggen.

 

Met vriendelijke groet,

Team Widdonckschool Weert

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Widdonckschool Weert

Beatrixlaan 3B
6006 AH Weert

Tel. 0495 453399

E-mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl