Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Nieuwsflits #17 SO en VSO

10 juli 2020

Beste ouders/verzorgers,

 

Vandaag ronden we schooljaar 2019 – 2020 officieel af. Een heel bewogen schooljaar. Na een gebruikelijke start kende dit schooljaar een vreemde wending door de uitbraak van het coronavirus en alle maatregelen die vervolgens zijn genomen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beheersen.

 

Onze leerlingen, uw kind/pupil kwam thuis te zitten. U als ouder/verzorger kreeg ongevraagd de taak om het kind te begeleiden bij zijn schoolwerkzaamheden. Op afstand probeerde iedere mentor zo goed als mogelijk de continuïteit van het onderwijs te waarborgen. Vaak ging dit goed, soms ging dit minder goed. Sommige leerlingen kwamen ook in deze periode op momenten naar school. Mét elkaar zijn we door deze periode gekomen en inmiddels komen alle leerlingen weer naar school; geheel of gedeeltelijk.

 

Met de informatie zoals die er nu ligt, kunnen we na de zomervakantie weer volledig starten met alle leerlingen op school. Zowel voor onze leerlingen in het SO als onze leerlingen in het VSO. Laten we samen hopen dat de situatie na de zomer dit blijft toelaten.

 

Opstart schooljaar 2020 – 2021

Iedere leerling start het nieuwe schooljaar met een gesprek met zijn/haar mentor. U als ouder/verzorger bent hier natuurlijk bij.

 

Hiervoor ontvangt u of heeft u inmiddels al via de mentor van uw kind/pupil een uitnodiging ontvangen. Graag zien wij u op dit voorgestelde moment, samen met uw kind/pupil op school.

De startgesprekken vinden plaats van maandag 24 augustus 2020, dinsdag 25 augustus 2020 en woensdag 26 augustus 2020.

 

Donderdag 27 augustus 2020 is de eerste schooldag voor alle leerlingen.

 

Uitbreiding directie

Met ingang van 1 augustus 2020 wordt Maikel Voss benoemd als directeur van SO en VSO Widdonckschool Weert. Maikel is al zeer geruime tijd werkzaam binnen het VSO (Widdonckschool Weert) als coördinator. Samen met de huidige directeur, René Verbruggen, zal hij de directie vormen van de Widdonckschool Weert.

 

Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Maikel, maikel.voss@aloysiusstichting.nl of René, r.verbruggen@aloysiusstichting.nl.

 

Graag willen wij u een hele prettige zomervakantie toewensen. Neem de tijd en geniet ervan met elkaar.

 

Hopelijk zien we elkaar na de zomer weer gezond en gemotiveerd terug.

 

Met vriendelijke groet,

 

Team Widdonckschool Weert

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Widdonckschool Weert

Beatrixlaan 3B
6006 AH Weert

Tel. 0495 453399

E-mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl