Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Nieuwsflits #15 VSO

30 juni 2020

Beste ouders/verzorgers,

 

Schooljaar 2019 – 2020 nadert langzaam zijn einde. Een schooljaar dat, na een gebruikelijke start, in 2020 een vreemde wending kreeg door alle maatregelen die moesten worden genomen om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan.

 

Onze leerlingen moesten thuis onderwijs volgen. Het SO is inmiddels weer als vanouds op school. Onze VSO leerlingen komen nog steeds met een aangepast programma, in kleine groepjes, naar school. Daarnaast mogen klassen in het VSO nog niet opgevangen worden bij de afwezigheid van de eigen mentor. Dit vraagt veel, zowel van u als ouder/opvoeder, als van uw kind/pupil.

Met de informatie zoals die er nu ligt, kunnen ook de leerlingen van het VBO na de zomer weer volledig naar school. We zien er nu al naar uit om iedereen weer de hele week te kunnen begroeten!

 

Planning activiteitenweek

Komende week is de laatste schoolweek. Om dit vreemde schooljaar toch op een plezierige manier af te sluiten vindt in de week vanaf maandag 6 juli 2020 de “activiteitenweek” plaats. Vanzelfsprekend zullen de RIVM maatregelen ook tijdens alle leuke activiteiten gerespecteerd worden.

 

Het programma van die week ziet er als volgt uit;

 

Maandag 6 juli: activiteiten per klas, leerlingen groep A: 08.30 uur – 15.00 uur

Dinsdag 7 juli: activiteiten per klas, leerlingen groep B: 08.30 uur – 15.00 uur

Woensdag 8 juli: alle leerlingen hebben een vrije dag

Donderdag 9 juli: rapport ophalen en frietje eten

  • 09.00 uur – 11.00 uur leerlingen groep A
  • 12.00 uur – 14.00 uur leerlingen groep B

Vrijdag 10 juli: alle leerlingen hebben vrij

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Ieder schooljaar wordt aan ouders/verzorgers de vraag gesteld de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. Door de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het corona virus te voorkomen, heeft uw kind/pupil een aantal lessen en activiteiten gemist. Binnen het MT en in overleg met de MR is besloten om te bekijken hoeveel geld vanuit de vrijwillige ouderbijdrage daadwerkelijk is uitgegeven.

 

Echter, het is een tijdrovend proces. De komende 2 weken vinden er nog activiteiten plaats, waardoor we de eindafrekening nog niet hebben kunnen doen. We gaan er van uit dat we de eventueel "teveel betaalde" ouderbijdrage voor eind september 2020 aan u kunnen terugboeken. Dit geldt uiteraard ook voor ouders/verzorgers van de schoolverlaters. We willen u vragen om uw naam en rekeningnummer door te geven aan collega Inge Keulen (inge.keulen@aloysiusstichting.nl), zodat we de juiste gegevens in ons bezit hebben.

 

Daarnaast heeft de Aloysius Stichting, waar wij deel van uit maken, besloten de vrijwillige ouderbijdrage met ingang van schooljaar 2020 – 2021 te laten vervallen.

 

Opstart schooljaar 2020 – 2021

Op dit moment zijn we druk bezig de laatste voorbereidingen te treffen voor de start van het nieuwe schooljaar. Uw kind/pupil heeft inmiddels van de mentor gehoord wie zijn/haar nieuwe mentor wordt.

 

Daarnaast kunt u de komende dagen een uitnodiging verwachten voor het startgesprek met de nieuwe mentor van uw kind/pupil. Wij willen u vragen om op dat moment, samen met uw kind/pupil, naar school te komen. Tijdens dit gesprek maakt u afspraken omtrent schoolwerk, regels, traject en dergelijke. Mede door dit startgesprek kunnen we samen zorgen voor een plezierige start.

 

De startgesprekken staan gepland op maandag 24 augusuts t/m woensdag 26 augustus 2020.

 

Donderdag 27 augustus 2020 is de eerste schooldag, zowel voor de leerlingen van het SO als VSO.

Voor nu willen wij u en uw kind/pupil een prettig einde van het schooljaar wensen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Team Widdonckschool Weert

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Widdonckschool Weert

Beatrixlaan 3B
6006 AH Weert

Tel. 0495 453399

E-mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl