Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Herstart fysiek onderwijs VSO m.i.v. 2 juni 2020

27 mei 2020

Verleden week hebben wij u geïnformeerd over het besluit van het kabinet dat het fysieke onderwijs op middelbare scholen met ingang van dinsdag 2 juni 2020 weer deels wordt opgestart. Dit vinden wij goed nieuws! We zien ernaar uit uw kind/pupil weer op school te ontvangen en zijn nu druk bezig met de voorbereidingen om dit op een goede en gepaste wijze vorm te geven. In deze nieuwsbrief informeren wij u verder over wat dit betekent voor uw kind/pupil.

 

Op school hanteren we een aantal uitgangspunten bij het bieden van fysiek onderwijs:

De RIVM-richtlijnen worden gevolgd.

Alle leerlingen kunnen deels naar school komen. Indien een kind tot een risico groep behoort of ziek is / klachten heeft wordt hiervan afgeweken.

De veiligheid van het personeel en de leerlingen staat voorop.

 

Organisatie van de groepen

 

De komende zes weken, de periode tot aan de zomervakantie, zullen alle leerlingen een combinatie van fysiek onderwijs en onderwijs op afstand aangeboden krijgen. Vanwege de anderhalve meter maatregel van het RIVM kunnen we geen hele groepen gelijktijdig naar school laten komen. Dit betekent dat we iedere groep in tweeën opdelen. Zo is er een “A-groep” leerlingen en een “B-groep” leerlingen.

De leerlingen in de “A-groep” komen iedere maandag en donderdag naar school.

De leerlingen in de “B-groep” komen iedere dinsdag en vrijdag op school.

 

Zoals eerder aangegeven, op de dagen dat uw kind/pupil niet naar school komt, wordt er onderwijs op afstand geboden.

 

Op woensdagen is de mentor in de gelegenheid om het onderwijs op afstand goed voor te bereiden en kan het zijn dat individuele leerlingen op school verwacht worden, bijv. voor extra instructie, examenvoorbereiding of iets dergelijks.

 

U wordt via de mentor van uw kind/pupil geïnformeerd in welke groep hij/zij zit, wat dit betekent voor het lesrooster en hoe de combinatie van fysiek en digitaal onderwijs er voor hem/haar uitziet.

 

Lestijden

 

De lestijden blijven gelijk aan de oorspronkelijke lestijden. Dit betekent dat uw kind/pupil de hele lesdag op school is en dat we niet werken met dagdelen fysiek onderwijs.

 

Voor de reguliere lestijden verwijzen wij u naar de website of schoolgids.

 

Protocol

 

In het protocol staan de maatregelen die we hebben genomen om te kunnen herstarten met fysiek onderwijs nadrukkelijk beschreven. Graag willen wij u er op attenderen deze door te lezen en samen met uw kind/pupil te bespreken.

 

Klik hier voor het protocol VSO Widdonckschool Weert.

 

Onderstaande punten willen we met nadruk bij u kenbaar maken:

Volwassenen en leerlingen houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor volwassenen onderling en leerlingen onderling.

Bij iedere ingang staat een zuil met desinfecterende gel. Bij binnenkomst desinfecteren alle volwassenen en leerlingen hun handen.

Iedereen wast regelmatig zijn / haar handen.

Leerlingen met klachten blijven thuis (o.a. verkoudheidsklachten, hoesten, last van de luchtwegen, koorts).

We schudden geen handen.

Binnen de school zijn looproutes gecreëerd. Alle volwassenen en leerlingen respecteren deze.

Ouders / verzorgers komen niet in of om de school. Contact met de mentor vindt digitaal plaats (telefonisch, via mail, via teams of anders).

 

Later deze week ontvangt u via de mentor van uw kind/pupil een e-mail met aanvullende informatie. Ook voor aanvullende informatie, vragen of opmerkingen kunt u te allen tijde contact zoeken met de mentor van uw kind/pupil.

 

Als team Widdonckschool Weert zijn we heel blij dat we volgende week onze leerlingen weer mogen ontmoeten om samen aan de slag te gaan. Het zullen zes weken worden, waarbij we samen voor de nodige uitdagingen worden gesteld. We spreken de hoop uit dat we samen met u en uw kind/pupil deze uitdagingen tot een goed einde gaan brengen.

 

We gaan er van uit dat we komende week alle leerlingen in een goede gezondheid mogen ontvangen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Team Widdonckschool Weert

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Widdonckschool Weert

Beatrixlaan 3B
6006 AH Weert

Tel. 0495 453399

E-mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl