Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Nieuwsbrief #8 SO

06 mei 2020

Protocol heropening SO

Wij zijn ontzettend blij dat we aankomende maandag 11 mei weer starten met de reguliere lessen in het SO.

 

Om alles in goede banen te leiden hebben we een protocol geschreven waaraan we ons allemaal zullen houden. We verzoeken u dit protocol goed door te nemen samen met uw zoon/dochter, zodat zij al op de hoogte zijn voordat ze naar school komen aankomende maandag.

 

LET OP!!!

In het protocol staan afspraken en regels die kunnen afwijken van onze reguliere afspraken en regels. Graag uw aandacht hiervoor.

 

 

 

Pictogrammen/posters

 

In de volgende linkjes vinden jullie de pictogrammen en posters die in school gebruikt gaan worden. We verzoeken u deze alvast te bespreken met uw zoon/dochter.

 

Afstand houden

Handen wassen

Hoesten en niezen

Pauzes en na school

Pijl links

Pijl rechts

Pijl rechtdoor

Stop

 

 

Bezetting klassen

 

De aankomende weken zal de bezetting van de klas iets anders zijn dan voorheen. Juf Janou valt onder de risicogroep en zal dus geen lesgevende taken fysiek voor de klas hebben. Dit betekent dat de bezetting van de klassen de komende weken er als volgt uitziet.

 

SO-1 (groep 1 t/m 4):
Maandag: Juf Eva
Dinsdag: Juf Marieke
Woensdag: Juf Marieke
Donderdag: Juf Marieke
Vrijdag: Juf Marieke
Maandag 11 mei zal juf Marieke samen met juf Eva opstarten.

 

SO-2 (groep 5 t/m 7):
Maandag: Meester Roel
Dinsdag: Meester Roel
Woensdag: Meester Roel
Donderdag: Juf Eva
Vrijdag: Meester Roel

 

SO-3 (groep 7/8):
Maandag: Juf Suzanne
Dinsdag: Juf Eva
Woensdag: Juf Suzanne
Donderdag: Juf Suzanne
Vrijdag: Juf Suzanne


De komende periode zullen er geen klasdoorbrekende activiteiten plaatsvinden. Dit betekent dat de beloningslessen gym per klas worden ingericht. Ook tijdens de pauzes zullen de leerlingen per klas verdeeld worden over het schoolplein.

 Nieuwsarchief

Widdonckschool Weert

Beatrixlaan 3B
6006 AH Weert

Tel. 0495 453399

E-mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl