Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Taakgerichtheid vergroten door aanpassing van leerkrachtgedrag

21 november 2018

Docent Sanne de Roij van vso Widdonckschool Weert heeft voor haar opleiding tot Master Sen een praktijkonderzoek uitgevoerd naar de taakgerichtheid van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs en wat de rol is van het leerkrachtgedrag.

Als docent op een vso school constateert Sanne dat haar eigen leerkrachtgedrag voortdurend om bijsturing vraagt. Leerlingen gaan na de gegeven instructie niet aan de slag met de te maken taken/opdrachten. In plaats hiervan laten zij ongewenst gedrag zien en wordt de onderwijstijd niet optimaal benut. Sanne heeft onderzocht of een andere wijze van instructie geven een positieve invloed heeft op de taakgerichtheid van leerlingen.

Nieuwsgierig naar de uitkomst van het onderzoek? Voor het vakblad Remediaal heeft Sanne de Roij een artikel geschreven. Klik hier voor haar verhaal.

 Nieuwsarchief