Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Syntheseklas

06 oktober 2022

Van 31 oktober tot en met 4 november is de week van het gespecialiseerd onderwijs. Deze week draait om het delen van succesvolle praktijkvoorbeelden. 

 

Samenwerking

Stichting Eduquaat en de Aloysius Stichting, met schoollocatie so en vso Widdonckschool Weert, zijn sinds schooljaar 2019-2020 de samenwerking met elkaar aangegaan, dit door middel van het oprichten van een pilot, de syntheseklas. In schooljaar 2020-2021 is vanwege het grote succes van de pilot de samenwerking verder uitgebreid met Stichting MeerderWeert. 


Syntheseklas

Kinderen ontwikkelen zich het beste in hun vertrouwde omgeving. Vanuit die gedachte is de pilot gestart om basisschoolleerlingen extra begeleiding te bieden op hun eigen school. Doel is om deze kinderen met een dieperliggende problematiek te helpen, zodat ze wel op hun reguliere basisschool kunnen blijven.  In de syntheseklas krijgen leerlingen extra aandacht en begeleiding bij de uitdagingen die ze ondervinden in werkhouding, executieve functies en gedrag. Onder gespecialiseerde begeleiding wordt er gewerkt aan persoonlijke versterking, zodat ze succesvoller kunnen deelnemen in hun eigen groep. Door in de syntheseklas een periode heel gericht extra aandacht en begeleiding te geven die aansluit bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften, kan een eventuele overstap naar het speciaal onderwijs wellicht worden voorkomen. Ook is er minder ambulante begeleiding nodig doordat de kinderen gericht iedere dag extra ondersteuning krijgen.

Succes delen!

Aangezien wij erg trots zijn op deze samenwerking en het succes van de syntheseklas, willen wij onze werkwijze graag met anderen delen. Wij gunnen iedere school een syntheseklas, in welke vorm dan ook. Laten we dit succes verder verspreiden.  Bekijk hieronder de vlog.

 

Neem gerust contact op bij vragen en/of opmerkingen via: fridi.vanlaarhoven@aloysiusstichting.nl

 

 Nieuwsarchief